Aktualności
Program termomodernizacji polskich domów jednorodzinnych - RYŚProgram termomodernizacji polskich domów jednorodzinnych - RYŚ (2016-01-20)

Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej.

Program termomodernizacji polskich domów jednorodzinnych.

Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej.

Nowy program Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego użytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza. Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, ma na celu ograniczenie strat energii, potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji. Do polskich rodzin zostanie skierowana pomoc finansowa na przeprowadzenie inwestycji w domach jednorodzinnych.

Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane.

Inwestor może indywidualnie zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.

Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.

Dotacja pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej a także koszty oceny energetycznej budynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenie efektów realizacji przedsięwzięcia.Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;

 • Ocieplenie dachu / stropodachu;

 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;

 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;

 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;

 • Instalacja węzła cieplnego;

 • Instalacja kotła na biomasę;

 • Instalacja pompy ciepła;

 • Instalacja kolektorów słonecznych.Kto może skorzystać z programu?

 

Beneficjenci

1) osoby fizyczne,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, posiadające prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania.

W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób lub podmiotów, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitejNa co przeznaczone jest dofinansowanie

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;

 • Ocieplenie dachu / stropodachu;

 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;

 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;

 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;

 • Instalacja węzła cieplnego;

 • Instalacja kotła na biomasę;

 • Instalacja pompy ciepła;

 • Instalacja kolektorów słonecznych.

Schemat kolejności działań dofinansowywanych w programie "Ryś"Podstawowe zasady dofinansowania:

 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;

 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;

 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);

 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;

 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;

 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;

 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;

 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;

 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;

 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;

 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji. 

Koszty kwalifikowane zakupu i montażu materiałów i urządzeń Element

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany

Grupa I. Prace termoizolacyjne1)

Element 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

m2 przegrody2)

150 zł

Element 2. Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami

150 zł

300 zł3)

Element 3. Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą

150 zł

Element 4. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej

m2 powierzchni stolarki2)

600 zł

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

Element 5. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

zestaw

20 000 zł

Element 6. Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

zestaw

10 000 zł

Grupa III. Wymiana źródła ciepła4), zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

Element 7. Instalacja kotła kondensacyjnego

zestaw

10 000 zł

Element 8. Instalacja węzła cieplnego

10 000 zł

Element 9. Instalacja kotła na biomasę

15 000 zł

Element 10. Instalacja pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda

55 000 zł

Element 11. Instalacja pompy ciepła typu powietrze/woda

30 000 zł

Element 12. Instalacja kolektorów słonecznych

5 000 zł 

 

 

Intensywność dofinansowania Koszty kwalifikowane

Kredyt (% łącznego dofinansowania)

Dotacja (% łącznego dofinansowania)

 

I. Dokumentacja - koszt usług wymienionych w Tabeli 1 (ust. 6 pkt 2 lit. a)

 

Ocena przed i po realizacji przedsięwzięcia (Ocena 1, Ocena 2) oraz dokumentacja projektowa (Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3)

0%

100%

 

II. Inwestycja - koszt zakupu i montażu materiałów i urządzeń wymienionych w Tabeli 2 (ust. 6 pkt 2 lit. b)

 

Grupa I. Prace termoizolacyjne

Ocieplenie podłogi (Element 3), Wymiana okien (Element 4) - o ile nie są wykonywane łącznie z innymi elementami Grupy I

100%

0%

Przedsięwzięcia zawierające co najmniej Ocieplenie ścian (Element 1) albo Ocieplenie dachu (Element 2) połączone z innymi elementami z Grupy I (podłogi – Element 3 lub wymiana okien – Element 4), o ile konieczność ich modernizacji wynika z oceny energetycznej budynku (Ocena 1)

80%

20%

Przedsięwzięcia zawierające co najmniej łącznie Ocieplenie ścian (Element 1) i Ocieplenie dachu (Element 2) połączone z innymi elementami z Grupy I (podłogi – Element 3 lub wymiana okien – Element 4), o ile konieczność ich modernizacji wynika z oceny energetycznej budynku (Ocena 1)

60%

40%

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

Instalacja wentylacji mechanicznej (Element 5), Instalacja wewnętrzna (Element 6)

80%

20%

 

 

 

Jastrzemska KatarzynaGrupa III. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

Kocioł kondensacyjny (Element 7), Węzeł cieplny (Element 8)

100%

0%

Kocioł na biomasę (Element 9), Pompa ciepła (Element 10, Element 11), Kolektory słoneczne (Element 12)

80%

(od 2017 r.: 85%)

20%

(od 2017 r.: 15%)

 Zainteresowych termomodernizacją prosimy o kontakt: biuro@unikone.pl lub tel.: 507075205« Powrót
Wyszukiwarka
Szukaj po nr oferty:
Szukam:
       Na:
  Miasto:
Dzielnica:
Cena: od do  zł 
Pow.: od do m2
Liczba pokoi:

Oferty specjalne
Katowice, Podlesie
Zobacz szczegóły oferty
Domy -> sprzedaż
Powierzchnia: 280.00 mkw
969 000,00 PLN
szczegóły oferty
Katowice, Bogucice
Zobacz szczegóły oferty
Działka i grunty -> wynajem
Powierzchnia: 5000.00 mkw
5 000,00 PLN
szczegóły oferty
Wojkowice Kościelne,
Zobacz szczegóły oferty
Działka i grunty -> sprzedaż
Powierzchnia: 9658.00 mkw
485 000,00 PLN
szczegóły oferty

Kontakt
UNIKONE Biuro Nieruchomości Katowice - Kontakt
Skontaktuj
się z nami
ul. Sokolska 78-80 lok. 28
40-087 Katowice
tel./fax 32 2000 454

Należymy do:
certyfikat
eurorenomastrony internetowe BRANDPOINT.PL