Aktualności
Od września nowe zasady "Mieszkania dla młodych"Od września nowe zasady "Mieszkania dla młodych" (2015-09-01)

1 września wchodzi w życie nowelizację ustawy regulującej zasady działania programu "Mieszkanie dla młodych". Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności i poprawę atrakcyjności programu. Przypominamy najważniejsze z nich.

 

Najgłośniejszą ze zmian jest objęcie programem rynku wtórnego. Takie działanie ma zwiększyć pulę mieszkań objętych dopłatą. Zyskać mają również osoby i rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci. To w ich przypadku istotnie zwiększy się kwota przyznanego dofinansowania. Z wcześniejszych 15 procent tzw. wartości odtworzeniowej do 30 procent. Dla takich kredytobiorców nowe przepisy przewidują też m.in. zwiększenie powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata - z obecnych 50 mkw do 65 mkw. Ponadto, nie będzie ich obowiązywał limit wieku czy konieczność kupna pierwszego mieszkania i jego pierwotnego zasiedlenia.

1 września wchodzi w życie nowelizację ustawy regulującej zasady działania programu "Mieszkanie dla młodych". Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności i poprawę atrakcyjności programu. Przypominamy najważniejsze z nich.

Najgłośniejszą ze zmian jest objęcie programem rynku wtórnego. Takie działanie ma zwiększyć pulę mieszkań objętych dopłatą. Zyskać mają również osoby i rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci. To w ich przypadku istotnie zwiększy się kwota przyznanego dofinansowania. Z wcześniejszych 15 procent tzw. wartości odtworzeniowej do 30 procent. Dla takich kredytobiorców nowe przepisy przewidują też m.in. zwiększenie powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata - z obecnych 50 mkw do 65 mkw. Ponadto, nie będzie ich obowiązywał limit wieku czy konieczność kupna pierwszego mieszkania i jego pierwotnego zasiedlenia.

W tabeli poniżej przypominamy wykaz najważniejszych zmian w programie MdM obowiązujących od 1 września 2015 r.

Najważniejsze zmiany w programie MdM - wrzesień 2015

Tak było

Tak będzie

NIERUCHOMOŚĆ 

Typ nieruchomości

Wyłącznie na rynku pierwotnym – od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (w tym przypadku dopłatą mogą być objęte mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona)

Na rynku pierwotnym lub wtórnym. W tym również mieszkań i domów powstałych w wyniku przebudowy.
Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę o budowę lokalu.

Przeznaczenie

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (nie może być to lokal na wynajem czy prowadzenie działalności gospodarczej). Konieczność "pierwszego zasiedlenia" danego mieszkania.

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zniesiony ma być obowiązek „pierwszego zasiedlenia”.

Powierzchnia użytkowa domów i mieszkań objętych programem

Max. 75 mkw ( lokal mieszkalny) i 100 mkw. (dom jednorodzinny). 
Odpowiednio - 85 mkw. (mieszkanie) i 110 mkw. (dom) - dla wychowujących co najmniej 3 dzieci.

Powierzchnia mieszkań i domów objętych programem ma pozostać bez zmian.

Cena metra kwadratowego

Nie może przekroczyć wskazanych, maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji.

Nie będzie mogła przekroczyć wskazanych,maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji. 
W przypadku rynku wtórnego - nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 mkw mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone.

KREDYTOBIORCY 

Kto może skorzystać

Osoby pozostające w związku małżeńskim, single i osoby samotnie wychowujące dzieci. W przypadku osób żyjących w związkach nieformalnych – nie mają możliwości uzyskania dofinansowania jako para, o kredyt i dopłatę może ubiegać się  więc tylko jedna z tych osób.
Jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie ma zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim może przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie.

Definicja nabywcy pozostaje bez zmian.


Jeśli nabywca nie ma zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim będzie mogła przystąpić dowolna, wskazana przez niego osoba.

Limit wieku

Przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat.

Przynajmniej jeden z kupujących wciąż nie będzie mógł mieć ukończonych 35 lat. Limit ten zniesiony będzie jednak dla osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Posiadanie domu/mieszkania

Osoby ubiegające się o kredyt i dopłatę w ramach programu MdM nie mogą być w dniu nabycia mieszkania lub domu, ani też wcześniej, właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Warunek ten zostanie zniesiony dla wychowujących co najmniej troje dzieci.

DOPŁATY

Powierzchnia mieszkaniowa objęta dopłatą do wkładu własnego

50 mkw zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych

50 mkw dla lokali mieszkalnych
70 mkw dla domów jednorodzinnych
W przypadku kredytobiorców wychowujących co najmniej troje dzieci powierzchnia lokali mieszkalnych objęta dopłatą wynosić będzie 65 mkw.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego

10 procent kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu objętej dopłatą oraz aktualnego  wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji (tzw. wartość odtworzeniowa)
15 procent wspomnianej kwoty - dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko.
Dodatkowe 5 procent (obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego) przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

10 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin bezdzietnych
15 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z jednym dzieckiem
20 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z dwójką dzieci
30 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla wychowujących co najmniej troje dzieci

Dodatkowe 5 procent (obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego) przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko - bez zmian.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Najgłośniejszą ze zmian jest objęcie programem rynku wtórnego. Takie działanie ma zwiększyć pulę mieszkań objętych dopłatą. Zyskać mają również osoby i rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci. To w ich przypadku istotnie zwiększy się kwota przyznanego dofinansowania. Z wcześniejszych 15 procent tzw. wartości odtworzeniowej do 30 procent. Dla takich kredytobiorców nowe przepisy przewidują też m.in. zwiększenie powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata - z obecnych 50 mkw do 65 mkw. Ponadto, nie będzie ich obowiązywał limit wieku czy konieczność kupna pierwszego mieszkania i jego pierwotnego zasiedlenia.

W tabeli poniżej przypominamy wykaz najważniejszych zmian w programie MdM obowiązujących od 1 września 2015 r.

Najważniejsze zmiany w programie MdM - wrzesień 2015

Tak było

Tak będzie

NIERUCHOMOŚĆ 

Typ nieruchomości

Wyłącznie na rynku pierwotnym – od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (w tym przypadku dopłatą mogą być objęte mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona)

Na rynku pierwotnym lub wtórnym. W tym również mieszkań i domów powstałych w wyniku przebudowy.
Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę o budowę lokalu.

Przeznaczenie

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (nie może być to lokal na wynajem czy prowadzenie działalności gospodarczej). Konieczność "pierwszego zasiedlenia" danego mieszkania.

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zniesiony ma być obowiązek „pierwszego zasiedlenia”.

Powierzchnia użytkowa domów i mieszkań objętych programem

Max. 75 mkw ( lokal mieszkalny) i 100 mkw. (dom jednorodzinny). 
Odpowiednio - 85 mkw. (mieszkanie) i 110 mkw. (dom) - dla wychowujących co najmniej 3 dzieci.

Powierzchnia mieszkań i domów objętych programem ma pozostać bez zmian.

Cena metra kwadratowego

Nie może przekroczyć wskazanych, maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji.

Nie będzie mogła przekroczyć wskazanych,maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji. 
W przypadku rynku wtórnego - nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 mkw mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone.

KREDYTOBIORCY 

Kto może skorzystać

Osoby pozostające w związku małżeńskim, single i osoby samotnie wychowujące dzieci. W przypadku osób żyjących w związkach nieformalnych – nie mają możliwości uzyskania dofinansowania jako para, o kredyt i dopłatę może ubiegać się  więc tylko jedna z tych osób.
Jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie ma zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim może przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie.

Definicja nabywcy pozostaje bez zmian.


Jeśli nabywca nie ma zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim będzie mogła przystąpić dowolna, wskazana przez niego osoba.

Limit wieku

Przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat.

Przynajmniej jeden z kupujących wciąż nie będzie mógł mieć ukończonych 35 lat. Limit ten zniesiony będzie jednak dla osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Posiadanie domu/mieszkania

Osoby ubiegające się o kredyt i dopłatę w ramach programu MdM nie mogą być w dniu nabycia mieszkania lub domu, ani też wcześniej, właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Warunek ten zostanie zniesiony dla wychowujących co najmniej troje dzieci.

DOPŁATY

Powierzchnia mieszkaniowa objęta dopłatą do wkładu własnego

50 mkw zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych

50 mkw dla lokali mieszkalnych
70 mkw dla domów jednorodzinnych
W przypadku kredytobiorców wychowujących co najmniej troje dzieci powierzchnia lokali mieszkalnych objęta dopłatą wynosić będzie 65 mkw.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego

10 procent kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu objętej dopłatą oraz aktualnego  wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji (tzw. wartość odtworzeniowa)
15 procent wspomnianej kwoty - dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko.
Dodatkowe 5 procent (obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego) przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

10 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin bezdzietnych
15 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z jednym dzieckiem
20 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z dwójką dzieci
30 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla wychowujących co najmniej troje dzieci

Dodatkowe 5 procent (obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego) przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko - bez zmian.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

 

Aktualna lista banków udzielających kredytów w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" wygląda następująco:

 1. PKO Bank Polski S.A.
 2. Bank Pekao S.A.
 3. Getin Noble Bank S.A.
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Alior Bank S.A.
 6. SGB - Bank S.A.
 7. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 8. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 9. Bank Millennium S.A.
 10. Euro Bank S.A.
 11. Deutsche Bank Polska S.A.
 12. Bank Zachodni WBK S.A.
 13. Raiffeisen Bank Polska S.A.
 14. Credit Agricole Bank Polska S.A

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz                 

Źródło:


« Powrót
Wyszukiwarka
Szukaj po nr oferty:
Szukam:
       Na:
  Miasto:
Dzielnica:
Cena: od do  zł 
Pow.: od do m2
Liczba pokoi:

Oferty specjalne
Katowice, Podlesie
Zobacz szczegóły oferty
Domy -> sprzedaż
Powierzchnia: 280.00 mkw
969 000,00 PLN
szczegóły oferty
Katowice, Bogucice
Zobacz szczegóły oferty
Działka i grunty -> wynajem
Powierzchnia: 5000.00 mkw
5 000,00 PLN
szczegóły oferty
Wojkowice Kościelne,
Zobacz szczegóły oferty
Działka i grunty -> sprzedaż
Powierzchnia: 9658.00 mkw
485 000,00 PLN
szczegóły oferty

Kontakt
UNIKONE Biuro Nieruchomości Katowice - Kontakt
Skontaktuj
się z nami
ul. Sokolska 78-80 lok. 28
40-087 Katowice
tel./fax 32 2000 454

Należymy do:
certyfikat
eurorenomastrony internetowe BRANDPOINT.PL